Kärra 2016

Här totalrenoverar vi en infart och parkeringsplats.

Renovering av industritomt. Bergsjödalen 2016

Här renoverar vi en industritomt i Bergsjödalen. Tidigare varit en bilskrot, tomten var av stort behov av renovering.

Mölnlycke 2016

Här har en kund problem med att muren har blivit tryckt av tjäle, vi tar bort stenar och allt noll material, här läggs sedan en meter in med 8-16 för att dränera och dämpa ”tjäle-effekten”, sedan limmar vi muren med ett rejält lim som klarar frost och värme. Vi städar upp och låter anlägga parkeringsplatsen med 8-16 för att ej det ska uppstå vattenpölar där man ställer bilarna.

Jonsered 2016

Mindre jobb för Hantverkslokaler som är en återkommande kund till oss. Här ser vi till att en övervuxen parkering kan nytjas genom att ta bort buskar sly och även rötterna, så att underhållet till våren blir lättare.

Tomtebacken 2016

Här är kunden lite trött på sin leriga uppfart och ville göra en mer praktisk lösning, Vi höjer ytan och anlägger en stor parkering. Vi gör också rejäla makadamdiken mot tomtgränser och från berg. Vi snyggar även till grannens övervuxna slänt.

Landvetter 2016

Här är en övervuxen tallhäck som gjort sitt. Vi anlägger också en ny uppfart.

Kungsbacka, Hanhals 2016.

#TEAMTTV står för att renovera en parkeringsplats i Hanhals. Vi monterar L-stöd för att vinna plats i sluttningen. Vi fyller upp med stenar som vi sorterat ut. Till sist dekorerar vi med gabionsten och ny matjord.